Stowarzyszenie "POMOCNA DŁOŃ", działające na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych (ze szczególnym uwzględnieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie) informuje, że istnieje możliwość przekazania 1% od należności podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Prosimy o wpisanie w rozliczeniu rocznym za rok, w rubryce "Cel szczegółowy 1%" PIT 37. POZ 133; PIT 36. POZ. 310 zdania - STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ" w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 KRS 0000339052.

Wpis sprawi, iż ofiarowane środki zostaną przekazane na pomoc osobom potrzebującym.

Numer konta:

BANK Pekao 96 1240 5891 1111 0010 7089 2287

Dziękujemy za okazane wsparcie