W obliczu aktualnego stanu epidemicznego w Polsce, informujemy iż odwiedziny pacjentów odbywają się tylko w niedzielę, w godz. 14.00-16.00 ( do jednego chorego tylko 1 osoba na 10 min) oraz w szczególnych przypadkach, tj. wizyta pożegnalna pacjenta.
 
Odwiedzający zobowiązany jest:
- mieć przy sobie Unijny Certyfikat Covid lub test PCR potwierdzony przez laboratorium (ważny 48 h);
- maskę zakrywającą usta i nos;
- fartuch jednorazowy;
- rękawice i czepek;
- zdezynfekować ręce;
- zachować odległość od chorego (2 metry);
- nie wykonywać żadnych czynności przy chorym!