background
logotype

O Nas

Ludzie z chorobami przewlekłymi, z dużym ograniczeniem w zakresie samodzielnego funkcjonowania, to najbardziej zaniedbana grupa chorych w naszym kraju. Jedną z najważniejszych inicjatyw środowiska pielęgnierskiego była organizacja na terenie całej Polski profesjonalnej opieku długoterminowej, tak aby móc objąć opieką właśnie tę grupę społeczną.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie funkcjonuje od 1 września 2001 roku. Jest malowniczo położony, w pięknym miejscu, wśród lasów i jezior puszczy augustowskiej. Walory wypoczynkowe i zdrowotne są znakomite.

Podmiotem tworzącym jednostkę jest Powiat Augustowski. W strukturze SP ZZOD w Augustowie funkcjonują dwa zakłady:

  • zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy, 31 łóżek;
  • hospicjum stacjonarne, 6 łóżek .

W zakładzie świadczymy usługi z zakresu opieki i pielęgnacji osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, z zakresu opieki paliatywnej, rehabilitacji, terapii zajęciowej oraz zapewniamu kontynuację leczenia farmakologicznego. Staramy się stworzyć naszym podopiecznym atmosferę bliskości i serdeczności, aby w jak największym stopniu zminimalizować skutki chorów, którymi zostali dotknięci. Głównym celem naszej działalności jest pomoc osobie chorej i niepełnosprawnej w uzyskaniu maksymalnej, na danym etapie choroby, sprawności i samodzielności oraz pomoc rodzinom, które nie mogą zapewnić całodobowej opieki swoim chorym lub gdy sprawowanie tej opieki przekracza ich możliwości fizyczne i psychoczne, co prowadzi do daleko idących skutków, włącznie z utratą zdrowia opiekuna i uniemożliwiem normalnego funkcjonowania rodziny.

Osoby zainteresowane wsparciem rozwoju naszej placówki mogą dokonywać wpłat na konto baknowe:

35 9351 0000 0017 8321 2000 0010

Samodzielnu Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

16 - 300 Augustów

ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17

 

 

Ardes do korespondencji:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

16 - 300 Augustów

ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17

adres e - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dyrektor - Krystyna Wilczewska:

telefon stacjonarny/ fax: (87) 643 47 04

telefon komórkowy: 604 813 535

Zakład - telefon stacjonarny: (87) 643 47 08

Po wybraniu numeru wewnętrznego można uzyskać połączenie z:

dyżurką pielęgniarską, wewnętrzny: 3;

pielęgniarką koordynującą, wewnętrzny: 1;

księgowością, wewnętrzny: 5;

Dyżurka pielęgniarska - telefon komórkowy: 607 880 677

Księgowość - telefon komórkowy: 697 846 238

Pielęgniarka koordynująca -  fax: (87) 737 60 15

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie informuje, że od dnia 25.05.2018 r. zadania Inspektora Ochrony Danych wykonuje Katarzyna Zielińska

kontakt:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

adres do korespondencji:

Inspektor Ochrony Danych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie

Ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17

16-300 Augustów

2020  SPZZOD w Augustowie   globbers joomla templates