background
logotype

Projekt transgraniczny

 Uprzejmie informujemy, iż dnia 08.11.2017 ogłosiliśmy przetarg na „Zakup i dostawę  sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie”.

Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Ogłoszenia przetargowe.

 

Od 1 lutego 2017 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

Hospicjum w Augustowie wspólnie z Centrum Treningowym "Dainava" w Druskiennikach

realizują projekt pt. Poprawa usług ochrony zdrowia – lepsze samopoczucie pocjentów,

finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Litwa - Polska 2014 – 2020.

 

Celem projektu jest zwiększenie transgranicznej współpracy pomiędzy instytucjami w celu

opracowania zintegrowanych i wysokiej jakości usług publicznych w obszarze Programu.

Realizacja projektu pozwoli na polepszenie warunków leczenia pacjentów w obu placówkach

oraz zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej w regionie.

 

Dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska Hospicjum w

Augustowie zakupi nowy sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, oraz wyposażenie sal pacjentów,

a pracownicy obu instytucji skorzystają ze szkoleń dostosowanych do ich potrzeb.

Przedsięwzięcie będzie też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy

pracownikami partnerów projektu. Stworzy to podstawy dla długoterminowej współpracy w

przyszłości.

SPZZOD w Augustowie wdroży medyczny system informatyczny, który usprawni pracę

placówki.

Realizacja projektu to doskonała możliwość podniesienia kwalifikacji pracowników oraz

szansa na poprawę warunków pobytu pacjentów i warunków pracy personelu obu instytucji.

Szacowana wartość całkowita wydatków Hospicjum w Augustowie to około 1 185 350 zł,

85 % wydatków zostanie zrefundowanych ze środków Programu Współpracy Transgranicznej

Litwa – Polska 2014 – 2020.

 

Realizacja projektu potrwa do końca kwietnia 2018 r.


Ogłosiliśmy pierwszy przetarg na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu. Szczegóły tutaj:

 

http://spzzod-augustow.pbip.pl/?event=informacja&id=298

2018  SPZZOD w Augustowie   globbers joomla templates